Update  oktober 2021
lid worden van de lemster voliere vriendenDe contributie bedraagt 40 euro per jaar, jeugdleden en donateurs betalen 20 euro per jaar.

U ontvangt dan het clubblad van de lemster voliere vrienden en het maandblad van de
Nederlandse bond

voor vogelliefhebbers. U krijgt een eigen kweeknummer toegewezen en u kunt ringen bestellen.

Ook kunt u mee doen aan tentoonstellingen.

Als u lid wil worden kunt u contact opnemen bij dhr J.Sikkema, Tjotter 17, 8531 DE Lemmer.

johan.sikkema@kpnmail.nl
Opzeggingen van lidmaatschap.


Vanaf 1 december 2011 moeten verenigingen zorgen dat informatie over opzeggen van het
lidmaatschap onder meer in het verenigingsblad en op de website staat. Dit komt door een
wetswijziging in de regels over het stilzwijgend verlengen en opzeggen van abonnementen
en dergelijke, de zogenaamde “Wet Van Dam”.
De insteek van deze wetswijziging is dat verenigingen moeten zorgen dat leden eenvoudig
informatie over het opzeggen van het lidmaatschap kunnen vinden en voortzetting niet
stilzwijgend plaats mag vinden.
Voor de  lemster voliere vrienden lid van de NBvV geldt het volgende .
Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels
opzegging bij de vereniging waar zij lid zijn.  
De afdeling kan ledenmutaties per kwartaal bij de bond doorvoeren. Achteraf muteren
door de secretaris is niet meer mogelijk, immers: men moet de leden vooraf de
gelegenheid geven om hun lidmaatschap al dan niet voort te zetten. Dit houdt dus
ook in dat de afdelingssecretaris zijn mutaties voor de 1e dag van het nieuwe kwartaal
aan ons moet doorgeven. Bent u daarmee te laat, dan is de persoon in kwestie in
administratieve zin lid tot het volgende kwartaal. Wij maken hierop uiteraard een
uitzondering voor sterfgevallen of andere calamiteiten – neemt u in zulke gevallen
a.u.b. even contact met het bondsbureau op.
Verspreide leden betalen per jaar en kunnen hun jaarlidmaatschap telkenmale per 31
december opzeggen.

Opzeggen als lid van de vereniging kan bij dr J.Sikkema, tjotter 17 ,8531 de Lemmer.