Update   april 2019
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
vogelflits: de eigenaar van de website;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt.
Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch,
de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden
van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde
bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk
op intellectuele rechten.
Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk
toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.